Maszyny

Maszyny są sercem każdego zakładu. Dlatego też dobieramy je bardzo starannie według jasno określonych kryteriów i wytycznych. Dotyczy to zarówno zaplanowanej przez nas koncepcji kompletnego systemu, jak i sprzedaży pojedynczych maszyn naszym klientom. Do głównych kryteriów zalicza się:

  • niezależność od producenta
  • prawidłowe wymiarowanie
  • klasa efektywności
  • przestrzeganie dyrektyw maszynowych
  • bezpieczeństwo eksploatacji i możliwości obsługowe

Poniżej przedstawiamy wachlarz maszyn przeznaczonych do rozdrabniania, przesiewania, frakcjonowania, transportu, mieszania, ważenia i dozowania, pakowania w worki i inne opakowania, paletyzowania, załadunku, a także urządzeń zabezpieczających i monitorujących.

niezależność od producenta
prawidłowe wymiarowanie
klasa efektywności
przestrzeganie dyrektyw maszynowych
bezpieczeństwo eksploatacji i możliwości obsługowe
Portfolio Item
Mlewniki Typ SAPHIR
Portfolio Item
obłuskiwacz pionowy Typ 2560
Portfolio Item
młyn bijakowy
Portfolio Item
młyn dyskowy
Portfolio Item
odsiewacz CARAT
Portfolio Item
odsiewacz kontrolny
Portfolio Item
sortownik wibracyjny okrągły
Portfolio Item
urządzenie do czyszczenia wstępnego
Portfolio Item
sortownik optyczny
Portfolio Item
separator wibracyjny
Portfolio Item
podnośniki czerpakowe
Portfolio Item
przenośnik ślimakowy korytowy
Portfolio Item
przenośnik łańcuchowy okrągły
Portfolio Item
przenośnik ślimakowy rurowy
Portfolio Item
wybieraki ślimakowe
Portfolio Item
dozowniki ślimakowe
Portfolio Item
przenośnik łańcuchowy okrągły
Portfolio Item
pneumatyka ssąca i tłocząca
Portfolio Item
elementy transportu pneumatycznego młyna
Portfolio Item
mieszarka do mąk specjalnych
Portfolio Item
mieszarka łopatkowa 1.000 l
Portfolio Item
mieszarka łopatkowa z pojemnikiem nad - i podwagowym dla karmy dla zwierząt domowych
Portfolio Item
mieszarka łopatkowa 2.500 l do mąk piekarskich
Portfolio Item
Mieszacz NAUTA 25 T dla mleka w proszku
Portfolio Item
elektroniczne wagi strumieniowe (przepływomierze)
Portfolio Item
wagi porcjowe
Portfolio Item
dozowniki mikrokomponentów grawimetryczne
Portfolio Item
dozowniki śluzowe
Portfolio Item
dozowniki śluzowe
Portfolio Item
wybieraki wieloślimakowe
Portfolio Item
filtrocyklony
Portfolio Item
filtry komorowe
Portfolio Item
wentylatory
Portfolio Item
filtry kosza przyjęciowego z żaluzją regulującą
Portfolio Item
stacje centralnego odkurzania
Portfolio Item
sieć aspiracyjna
Portfolio Item
wagopakarka wentylowa ręczna 10-50 kg
Portfolio Item
wagopakarka wentylowa automatyczna
Portfolio Item
worki wentylowe
Portfolio Item
wagopakarka kilogramowa 1-10 kg
Portfolio Item
robot paletyzator
Portfolio Item
robot w linii automatycznej
Portfolio Item
owijarka 1-10 kg
Portfolio Item
paletyzator 25–50 kg-Säcke
Portfolio Item
ruchome redlery załadunkowe
Portfolio Item
rękaw wydawczy
Portfolio Item
ślimak załadunkowy
klapa zwrotna
membrana bezpieczeństwa
króciec dekompresyjny w sieci aspiracyjnej
czujnik obrotów oraz system kontrolujący prawidłowe ułożenie taśmy
Tunel wyprowadzający skutki wybuchu poza strefę z membraną bezpieczeństwa i śluzami odpornymi na uderzenia ciśnienia
króciec przeciwwybuchowy
separator magnetyczny
kontrola zapełnienia, sensory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa
czujniki kontrolujące temperaturę łożysk, temperaturę walców oraz sensor wibracji