Zaangażowanie zawodowe + społeczne

engagement

Jesteśmy zaangażowani

Nasze przedsiębiorstwo bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność korporacyjną, także w wymiarze społecznym. Z pewnością jest to również część tajemnicy naszego sukcesu. Jesteśmy zaangażowani w promowanie młodych talentów, pracę w specjalistycznych komisjach i pielęgnowanie tradycji.

Wspieranie młodych

 • Jako członek stowarzyszenia non-profit wspierającego Niemiecką Szkołę Młynarską w Brunszwiku [Deutsche Müllerschule Braunschweig (DMSB)], a także jego zarząd powierniczy, aktywnie wspieramy młodych pracowników, pilnie potrzebnych w przemyśle zbożowym i młynarskim.
 • W razie potrzeby wspieramy studentów DMSB w ich pracach projektowych poprzez praktyczne partnerstwo.
 • Regularnie organizowane specjalistyczne wykłady w DMSB były rozwijane przez wiele lat we współpracy z firmą Kastenmüller.
 • Od ponad 5 dekad stowarzyszenie byłych członków DMSB "Glück zu" liczące ok. 800 członków otrzymuje nasze intensywne wsparcie: Stefan Kastenmüller był m.in. jego prezesem przez 18 lat, a Andreas Kastenmüller jest obecnie członkiem zarządu.

Udział w gremiach eksperckich

 • Jako aktywny członek stowarzyszenia Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung (AGF) [Zespół Roboczy ds. Badania Zbóż] w Detmold jesteśmy zawsze reprezentowani na jego konferencjach, udzielając perspektywistycznych wykładów. Andreas Kastenmüller jest również członkiem Komisji AGF ds. Technologii Młynarskiej.
 • Jesteśmy członkiem placówki edukacyjnej Bundeslehranstalt Burg Warberg.

Pielęgnacja tradycji technicznych

Rodzina Kastenmüller od wielu pokoleń związana jest z młynarstwem i budową młynów. Te rodzinne tradycje, mające swoje korzenie w młynie w Górnej Bawarii, uzasadniają żywe zainteresowanie nie tylko ścisłym śledzeniem rozwoju technicznego w tym sektorze, ale również udostępnianiem go przyszłym pokoleniom.

Stefan Kastenmüller i ekspert w zakresie młynów Hasso Klabunde wydali książkę "150 Jahre Müllerei und Mühlenbau" (150 lat młynarstwa i budowy młynów), w której utrwalono rozwój pierwszych mlewników walcowych i odsiewaczy płaskich od ich początków aż po dzień dzisiejszy.

Ponadto z inicjatywy Stefana Kastenmüllera powstało stowarzyszenie Bayerische Landesverband für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung e.V. [Bawarski Związek na rzecz Wiedzy Młynarskiej i Zachowania Młynów], który wraz z młynami historycznymi oraz licznymi młynami produkcyjnymi zrzesza niemalże 200 członków. Stowarzyszenie organizuje w zielonoświątkowy poniedziałek cieszący się dużym uznaniem i dużym zainteresowaniem Dzień Młyna.

Uznanie dla naszego zaangażowania społecznego

Pan Kastenmüller i nasza firma otrzymali w przeszłości liczne nagrody i wyróżnienia za swoją pracę społeczną.

 • Nagroda DGM Fundacji A. Schücking, Minden
 • Medal im. Ernsta Amme przyznany przez Zespół Roboczy ds. Badania Zbóż [Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung], Detmold
 • Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla Stefana Kastenmüllera
 • Honorowy prezes stowarzyszenia "Glück zu".
 • CERTIFICATE of Merit, GBI-ATABU, Volta Region Ghana Member d'Honneur der Association des Anciens Élèves de l'École Française de Meunerie.