Budowa silosów + hal

  • 043 header silobau en

Wszystkie rozmiary i warianty konstrukcyjne

Dostarczamy silosy, w zależności od produktu (np. ziarna, mąki, otręby i pasze dla zwierząt) oraz połączenia logistycznego, we wszystkich rozmiarach, w dużej różnorodności, zarówno do instalacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych:

Materiały:
Stal, tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, aluminium lub stal nierdzewna.

Rodzaj wykonania:
System płyt warstwowych lub wstępnie spawane gładkie ogniwa ścienne

043 Cordesmeyer Sandwich

Kształt:
Kwadratowe i okrągłe ze specjalnymi wylotami i symetrycznymi koszami zasypowymi

043 BernbacherKittel

Systemy silosowe - indywidualne rozwiązania dla każdego zamówienia

Jako wykonawcy instalacji, budowę silosów rozumiemy jako kompleksowy system, a ich wykonanie jest tak zróżnicowane, jak zróżnicowane jest spektrum wymagań.

Przy planowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie magazynowania surowców, półproduktów i produktów końcowych, jak również mieszania i załadunku, bierzemy pod uwagę takie czynniki jak częstotliwość przeładunku oraz stopień mechanizacji załadunku i wyładunku.

Złożoność rozwiązań wynika z dodatkowych wymagań funkcjonalnych, takich jak dozowanie, ważenie, transport, aspiracja, chłodzenie oraz monitorowanie poziomu i temperatury.

043 Bernbacher